Actual

Alege cea mai bună universitate pentru tine!

Eşți în căutarea unui drum profesional care ţi se potriveşe? Dacă îţi doreşti studii de calitate la noi în ţară, nu ezita să faci cunoştinţă cu oferta educaţională a universităților din Republica Moldova. Doar aici poţi găsi o gamă variată de specialităţi, care te vor ajută să faci primul pas spre o carieră de succes.

 • Universitatea de Stat din Moldova (USM), cea mai prestigioasă instituţie de învăţământ superior din Moldova, în cadrul celor 13 facultăţi oferă numeroase programe de studii, la toate ciclurile. Diplomă pe care USM ţi-o acordă la finalul studiilor te recomandă în faţa angajatorilor că specialist în domeniul pe care l-ai absolvit.  Oferta educațională pe care ți-o propune constă în : Facultate de Biologie și Pedologie, Facultate de Chimie și Tehnologie Chimică, Facultate de Drept, Facultate de Istorie și Filosofie, Facultate de Jurnalism și Științe ale Comunicării, Facultate de Sociologie și Asistență Socială, Facultate de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, Facultate de Litere, Facultate de Limbi și Literaturi străine.
 • Universitatea Pedagogică de stat ”Ion Creangă” din Chișinău, este unica instituţie de învăţământ superior de Stat cu profil pedagogic din Republica Moldova, acreditată prin Hotărârea Colegiului MET, seria AU, nr. 000123, din 23.08.2008.  Astăzi Universitatea întruneşte 7 facultăţi : Filologie, Limbi și Literaturi Străine, Științe ale Educației, Psihologie și Psihopedagogie Specială, Istorie și Geografie, Arte plastice și Design, Facultate de Formare Continuă a Cadrelor Didactice și a celor cu Funcții de Conducere. Adresa bazei de date a admiterii: admiterea.upsc.md
 • Dacă vrei să faci parte din marea familie a Academiei de Studii Economice din Moldova, să beneficiezi de avantajele de a studia într-o universitate prestigioasă, să obţii o specialitate care să îţi asigure viitorul, vino la ASEM. În prezent, studiile la ASEM se desfăşoară în cadrul a 6 facultăţi: Business şi Administrarea Afacerilor; Economie Generală şi Drept; Relaţii Economice Internaţionale; Finanţe; Contabilitate; Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică. Diplomele de licenţă şi de master eliberate absolvenţilor ASEM sunt completate în limbile română şi engleză, corespund standardelor europene şi sunt recunoscute pe plan internaţional.
  Ciclul I
  Facultatea Business şi Administrarea AfacerilorSpecialităţi:
  – Business şi administrare
  – Marketing şi logistică
  – Merceologie şi comerţLimbi de instruire: română/rusă
  Forma de studii: învăţământ cu frecvenţă la zi, învăţământ cu frecvenţă redusă– Turism
  Limbi de instruire: română/engleză, română/franceză, rusă, română
  Forma de studii: învăţământ cu frecvenţă la zi, învăţământ cu frecvenţă redusă

  – Managementul proprietăţii intelectuale
   Limbi de instruire: română/rusă
  Forma de studii: învăţământ cu frecvenţă la zi

  – Achiziţii
  – Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice
  Limba de instruire: română
  Forma de studii: învăţământ cu frecvenţă la zi

  Facultatea Economie Generală şi Drept
  Specialităţi:
  – Economie generală
  – Drept (4 ani)
  Limba de instruire: română/rusă
  Forma de studii: învăţământ cu frecvenţă la zi

  – Administrarea publică
  – Asistenţă socială
  – Managementul resurselor umane
  Limba de instruire: română
  Forma de studii: învăţământ cu frecvenţă la zi

  Facultatea Relaţii Economice Internaţionale
  Specialităţi:
  – Economie mondială şi relaţii economice internaţionale
  Limbi de instruire: română/engleză, română/franceză, rusă
  Forma de studii: învăţământ cu frecvenţă la zi

  Facultatea Finanţe
  Specialităţi:
  – Finanţe şi bănci
  Limbi de instruire: română/rusă, română/engleză
  Forma de studii: învăţământ cu frecvenţă la zi, învăţământ cu frecvenţă redusă

  Facultatea Contabilitate
  Specialităţi:
  – Contabilitate
  Limbi de instruire: română/rusă
  Forma de studii: învăţământ cu frecvenţă la zi, învăţământ cu frecvenţă redusă

  Facultatea Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică
  Specialităţi:
  – Statistică şi previziune economică
  – Cibernetică şi informatică economică
  – Informatică
  – Tehnologii informaţionale
  – Securitate informaţională
  – Informatică aplicată
  – Management informaţional
  Limbi de instruire: română/rusă
  Forma de studii: învăţământ cu frecvenţă la zi

  Programe pentru absolvenţii pro-Bologna
  Durata studiilor – 2 ani

  • Executiv MBA – diplomă dublă cu Keiser University din Florida, SUA
  • Business internaţional şi Managementul proiectelor europene
  • Politici economice şi dezvoltare internaţională
  • EBusiness
  • Agrobusiness
  • Educaţie economică
  • Economia unităţilor economice
  • Economie şi management în comerţ şi alimentaţie publică
  • Economie şi management în turism şi servicii hoteliere
  • Administrarea afacerilor
  • Managementul şi dezvoltarea resurselor umane
  • Managementul calităţii
  • Managementul marketingului
  • Reclamă şi relaţii cu publicul
  • Logistică şi Supply Chain Management
  • Comerţ exterior şi activitate vamală
  • Gestiunea şi dezvoltarea turismului
  • Gestiunea hotelieră
  • Managementul în administraţia publică
  • Administrare bancară
  • Investiţii şi Pieţe de capital
  • Finanţele şi contabilitatea firmei
  • Finanţe corporative, Asigurări
  • Finanţe publice şi Fiscalitate
  • Analize şi prognoze financiare în activitatea de antreprenoriat
  • Contabilitate şi audit
  • Contabilitate, gestiune şi control
  • Contabilitatea şi gestiunea afacerilor
  • Contabilitate şi audit în instituţiile publice
  • Actuariat şi riscul în afaceri
  • Statistică şi actuariat în asigurări, economie şi business
  • Statistica aplicată. Bănci, asigurări, comerţ, telecomunicaţii
  • Comerţ şi expertiza mărfurilor în activitatea vamală
  • Audit financiar
  • Tehnologii informaţionale în economie
  • Demografie şi economia populaţiei
  • Economia şi managementul mediului
  • Comunicare şi jurnalism economic
  • Managementul afacerilor publice
  • Managementul inovaţional şi al proprietăţii intelectuale
  • Administrare financiar – bancară (engl.)
  • Demografie şi politici publice
  • Tranzacţii internaţionale şi diplomaţie economică
  • Analiza, monitorizarea şi evaluarea politicilor economice
  • Management informaţional

  Pentru absolvenţii pro-Bologna, pre-Bologna, profil juridic
  Durata studiilor – 1,5 ani

  • Drept economic
  • Drept vamal
  • Drept financiar-fiscal
  • Dreptul afacerilor publice

  Pentru absolvenţii altui profil decât cel juric
  Durata studiilor – 2 ani

  • Drept vamal
  • Drept financiar – fiscal
  • Dreptul în afaceri
  • Dreptul afacerilor publice
 • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova este o instituţie de învăţământ superior, acreditată la nivel naţional (2001, 2007) şi evaluată de organisme internaţionale (2001, 2005). Aici îți poți face studiile în cadrul a trei facultăți.

1. Facultatea de Medicină

2. Facultatea de Farmacie

3. Facultatea de Stomatologie

Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală al USMF „Nicolae Testemițanu” implementează metode moderne de formare a specialiștilor în conformitate cu standardele internaționale. Aici, începând cu anul II de studii, studenții obțin competenţe de comunicare cu pacienții şi își formează abilități medicale corecte cu ajutorul unor simulatoare de fidelitate înaltă.

 • Centru universitar modern, dinamic, ULIM pledează pentru accesibilitatea și diversitatea studiilor universitare. Cei peste 10 mii absolvenți ULIM sunt demnii mesageri ai Alma Mater pe toate continentele, confirmând prin fapte judiciozitatea modelului universitar ULIM.  Concepută drept o instituție universitară, ULIM activează în baza autogestiunii și autofinanțării. Facultățile pe care le posedă la ora actuală sunt:

 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM) este unica instituţie de învăţământ agronomic superior din ţară. În prezent, UASM numără 6 facultăţi, peste 4000 de studenţi şi masteranzi. Universitatea formează specialişti pe 24 specialităţi (ciclul I) şi 32 specialități (ciclul ÎI), precum și Studii de doctorat (Ciclu III).  UASM anunţă admiterea la următoarele specialităţi:

 • Agronomie (agricultură ecologică)
 • Siguranță produsului agroalimentar
 • Turism
 • Ecologie (inspecţie şi expertiză ecologică)
 • Horticultură
 • Viticultură şi vinificaţie
 • Protecţia plantelor
 • Silvicultură şi grădini publice
 • Zootehnie
 • Biotehnologii agricole
 • Medicină veterinară
 • Mecanizarea agriculturii
 • Electrificarea agriculturii
 • Ingineria şi tehnologia transportului auto
 • Ingineria mediului
 • Cadastru şi organizarea teritoriului
 • Drept
 • Evaluarea imobilului
 • Business şi administrare
 • Marketing şi logistică
 • Economie generală
 • Finanţe şi bănci
 • Contabilitate
 • Achiziţii
  UASM oferă studenţilor toate posibilităţile de a se integra cît mai deplin în viaţa universitară, de a participa activ şi de a se realiza în diverse activităţi didactico-ştiinţifice, culturale şi sportive prin intermediul cercurilor ştiinţifice,sportive şi colectivelor artistice.Toți studenţii sunt asiguraţi cu cămin.
 • Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți este o unitate de învățămînt superior universitar, încadrată în structura sistemului de învățămînt din Republica Moldova, care funcționează în baza Constituției Republicii Moldova, Codului Educației, legislației în vigoare, acordurilor și convențiilor internaționale semnate de Guvernul Republicii Moldova și a reglementărilor proprii. Facultățile pe care le întruneste : Facultatea de litere; Facultatea de științe reale, economice și ale mediului; Facultatea de științe ale educației, psihologie și arte; Facultatea de drept și științe sociale.
 • Universitatea de Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul este o instituţie publică, fondată la 7 iunie 1999, având că scop pregătirea şi asigurarea localităţilor din sudul Republicii Moldova cu cadre de înaltă calificare. Universitatea “B.P. Hasdeu” are trei facultăţi: Facultatea de Filologie şi Istorie; Facultatea de Drept şi Administraţie Publică şi Facultatea de Economie, Informatică şi Matematică, care pregătesc specialişti în următoarele domenii: Filologie Română, Filologie Engleză, Filologie Franceză, Istorie, Pedagogie, Drept, Administraţie Publică, Business şi Administrare, Finanţe şi Bănci, Contabilitate, Turism, Inginerie şi management în transport (naval), Informatică şi Matematică.
 • Universitatea de Stat din Tiraspol este prima instituţie de învăţământ superior din Republica Moldova, fondată la 1 octombrie 1930. Din anul 1992 universitatea se află în municipiul Chişînău. Ea îşi continuă activitatea cu ritmuri stabile, contribuie în modul cel mai evident la pregătirea cadrelor profesoral-didactice de înaltă calificare, la modernizarea învăţămîntului formativ în contextul integrării europene, la procesul de renaştere naţională şi restabilire a identităţii naționale. Facultățile cu care se mîndrește sunt:
 • FMTI
 • GEOGRAFIE
 • BIOLOGIE ȘI CHIMIE
 • PEDAGOGIE
 • FILOLOGIE

Universitatea pe care o alegi poate influență viață ta pe numeroase planuri. De aceea este foarte important să petreci mult timp să evaluezi și să compari universitățile pentru a ști care instituție se adaptează cel mai bine profilului tău. Este vorba deci, despre o alegere foarte personală.